MÃ LỰC

0

PS

TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU

0

L/100 KM

DUNG TÍCH KHOANG HÀNH LÝ

0

LÍT

VẬN TỐC TỐI ĐA

0

KM/H

5/5 - (2 bình chọn)